BEYNİNİ İYİLEŞTİR (Çok Yakında Stoklarımızda )
BEYNİNİ İYİLEŞTİR (Çok Yakında Stoklarımızda )
BEYNİNİ İYİLEŞTİR (Çok Yakında Stoklarımızda )

BEYNİNİ İYİLEŞTİR

Fiyat : ₺175,00
KDV Dahil : ₺175,00
₺27,27 'den başlayan taksitlerle

Yazar: Dr. William J. Walsh

Bu kitapta, depresyondan Alzheimer’a, davranış bozukluğundan otizme, dikkat eksikliğinden şizofreniye uzanan tüm zihinsel problemlerin; biyokimyasal analizler eşliğinde, hiç kimyasal ilaç kullanmadan besinlerle tedavisi anlatılmaktadır. Bu kitap; William J. Walsh’un, 35 yıllık deneyiminin sonucunda, 30.000’den fazla zihinsel bozukluğu olan hastadan elde ettiği 3.000.000’dan fazla biyokimyasal sonuçlardan oluşan benzersiz bir veri tabanına dayalı tedavilerini kapsamaktadır.  Walsh'un şu sözü son derece umut vericidir. "Sonunda herkes ünlü psikiyatrist Dr. Carl Pfeiffer’ın şu yasasına tanık olacaktır: Hastalara yardımcı olan her ilacın yerine, aynı etkiyi yaratabilecek do­ğal maddeler vardır.”  

 

:

Epigenetik, Biyokimya, Mikrobesinlerle  BEYNİNİ İYİLEŞTİR

 

William J. Walsh'un bu kitabı, zihinsel hastalıklarla teşhis edilen milyonlarca insana yardım eden bilimsel temelli mikrobesin terapi sistemi sunmaktadır. Yazarın kan, idrar ve dokularda milyonlarca hastanın kimyasal faktörlerini içeren veri tabanı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(ADHD), otizm, davranış bozuklukları, depresyon, şizofreni ve Alzheimer ile teşhis edilen hastaların beynin yapısını değiştiren kimyasal mikrobesin eksikliklerini saptamaktadır. William J. Walsh’un 30.000’den fazla zihinsel bozukluğu olan hastadan elde ettiği 3.000.000’dan fazla biyokimyasal sonuçlardan oluşan benzersiz bir veri tabanına dayalı tedavilerini kapsamaktadır.

        Kitapta, zihinsel problemler; epigenetik, biyokimyasal analizler ve klinik verilere dayalı olarak bütünsel bir bakış ile ve her biri için genellenmiş bir tanı şemsiyesi altında değil, bu tanının kendi içindeki alt türleri olarak yer almaktadır. Tedaviler ise aynı tanının altındaki bu alt türler için birbirinden farklı ve hatta bazen tam tersi şeklindeki tedavilerini içeren vaka örnekleri ile ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Kitapta sunulan tedavi seçenekleri; depresyon tanısı almış 2.800, şizofreni teşhisi koyulmuş 3.600, DEHB olan 5600 hastanın yanında; 15 binden fazla davranışsal bozukluk, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu ve otizm hastasından alınan binlerce klinik ve biyokimyasal verilere dayanmaktadır. Ayrıca, bu eşsiz veri tabanındaki hastalar; bütünsel bir bakış ile kişisel özellikleri, medikal geçmişi, sindirim sistemleri, alerjileri ve ilaçlara verdikleri tepkilere göre de biyolojik tiplere ayrılmıştır.

Dr.Walsh bu kitabında, suça eğilimin ve suçluların dahi biyokimyasını ve tedavisini ortaya koyarak insanlığa büyük bir katkıda bulunmaktadır. Geleceğin suçlularının, küçük yaşlarda davranış bozukluğu gösteren çocukların, bu sorunlarının biyokimyalarından kaynaklandığını ve mikrobesinlerle nasıl tedavi edileceğini rapor etmiştir. Suça eğilimin biyokimyasını araştırmasının temeli, İllinois hapislerinde 18 yıl gönüllü olarak yaptığı çalışmalara dayanmaktadır.

"Etkileyici kariyeri boyunca Dr.Walsh, otizmden şizofreniye ve Alzheimer’a kadar uzanan hastalıklarla mücadele eden 30.000 hasta ile  çalıştı. Onun kitabı beyni, ilaçlarla tedavi etmek yerine mikrobesinlerle tedavi etmeyi tercih edenler için gerekli bir araçtır!!!"  Teri Arranga; Autism Science Digest Genel Yayın Yönetmeni

YAZAR HAKKINDA

Dr.William J.Walsh, beslenme tıbbı ve biyokimya alanında uluslararası kabul görmüş bir uzman, besin temelli psikiyatri ve beslenme tıbbının yolunu açan kilit bir bilim insanıdır. Dr. Walsh30 yılı aşkın bir süredir; davranışsal sorunlar, DEHB, otizm, depresyon, anksiyete bozukluları, şizofreni ve Alzheimer hastalığı için tüm dünyadaki doktorlar tarafından kullanılan biyokimyasal tedaviler geliştirmiştir. Geliştirdiği bu tedaviler, klinik ve araştırma çalışmaları sırasında 3 milyondan fazla kimyasal deneyden oluşan benzersiz bir veri tabanından, 30.000'den fazla zihinsel bozukluğu olan hastalardan elde ettiği sonuçlara dayalıdır.

Dr. William Walsh, 1958'de Notre-Dame Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Kimya Mühendisliği Doktorası yapmıştır. Dr. Walsh Amerika'nın en prestijli bilim kurumlarında çalıştı. Bunlar arasında Atom Araştırmaları Enstitüsü (Ames, IA); Los Alamos Bilimsel Laboratuvarı (Los Alamos, NM); Michigan Üniversitesi Araştırma Enstitüsü (Ann ARbor, M I); Savannah Nehri (Aiken, SC) ve Argonne Ulusal Laboratuvarı (Lemont, IL).

        Walsh'ın biyokimyasal bozukluklara olan ilgisi, Joliet, IL eyaletindeki hapishanedeki mahkumlarla, 100'den fazla gönüllüyü içeren Mahkum Yardım Programını düzenlediği gönüllü çalışmaları sonucunda başladı. 1983 yılında Chicago’da, Yılın Hapishane Gönüllüsü seçildi. Bu çalışma Dr. Walsh ve diğer Argonne gönüllülerini davranış bozukluklarına biyokimyasal yatkınlık gösteren bilimsel araştırmalar başlatmaya yönlendirdi. 25'ten fazla seri katilin ve toplu katilin kimyasal analizini yaptı. Adli tıp çalışmalarında tıp uzmanlarına, adli tıp uzmanlarına, Scotland Yard'a ve FBI'a yardım etti.

Bu çalışmaları; Naperville IL'deki Pfeiffer Tedavi Merkezi'nde beslenmeye dayalı tedavinin öncüsü olan psikiyatrist Dr. Carl Pfeiffer ile işbirliğinin temelini oluşturdu. Kâr amacı gütmeyen Pfeiffer Tedavi Merkezi'nde, DEHB, öğrenme sorunları, otizm, anksiyete, depresyon ve şizofreni davranış bozuklukları olan 14.000'den fazla hastaya bireyselleştirilmiş besin tedavisi uyguladı. Bu çalışmaları, Dr Walsh tarafından Amerikan Psikiyatri Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Amerika Birleşik Devletleri Genel Sekreteri, Sinirbilim Derneği, Akıl Hastalıkları Ulusal Birliği ve Ulusal Enstitüler'e sunulmuştur.

2008 yılından bu yana Dr. Walsh; kar amacı gütmeyen Walsh Araştırma Enstitüsü  Başkanı ve Bilim İnsanı olarak görev yapmaktadır. Besin Gücü: Biyokimyanızı İyileştirin ve Beyninizi İyileşsin  adlı kitabında kanıta dayalı besin tedavisi sistemi açıklanmaktadır.

        Walsh’un devam eden araştırma çalışmalarına ek olarak, Avustralya, İrlanda, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde;  İlaçsız Biyokimyasal / Besin Tedavilerinde Tıp Doktoru eğitim programlarına liderlik etmektedir. Walsh, Amerikan Psikiyatri Birliği, ABD Senatosu ve Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüleri de dahil olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda 200'den fazla sunum yapmış, çok sayıda dergi makalesi ve bilimsel rapor yazmış ve beş patent almıştır.

İÇİNDEKİLER

 

1.BÖLÜM:BİREYSEL BİYOKİMYA VE ZİHİN SAĞLIĞI

Giriş, Biyokimyasal Devrim, Nörotransmitterlerin Doğuşu- Besinlerin Gücü, Biyokimyasal Bireysellik

2.BÖLÜM:BEYNİN KİMYASI

Beynin Kimyasal Senfonisi, Nörotransmitter Yaşam Döngüsü,  Biyokimyasal Tedavinin Faydaları

3.BÖLÜM: BESİNLERİN ZİHİN SAĞLIĞINDAKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ

Beyin-Kimyasal Bir Fabrika, Veritabanı Çalışmaları, Erken Dönem Besin Tedavileri ve Ötesi, Şizofreniden Örnekler, Biyokimyasal Sorunlarla Baş etme, Suça Eğilimin Biyokimyası, Suça Eğilimin Tedavisi (Bakır Birikimi, B6 Vitamini eksikliğii Çinko Eksikliği, Metil/Folat Dengesizlikleri, Oksidatif Stres, Aminoasit Dengesizlikleri, Yağ Asitleri Dengesizlikleri, Glikoz Kontrolsüzlüğü, Toksik Yük, Kötü Emilim, Diğer Besin Dengesizlikleri), Psikiyatrik ilaçlarla Tanışma, Mikro Besin Tedavisi Cevap Süreleri, Psikoterapinin Önemi, Zihinsel Hastalıkların Kimyasal Sınıflandırması

4.BÖLÜM :EPİGENETİK VE ZİHİN SAĞLIĞI

Giriş, Epigenetik, Transkripsiyon Faktörleri, Metil Asetil Yarışı, Nörotransmitter Taşıyıcı Proteinler, Epigenetik ve Beynin Çalışması, İki Tür Epigenetik Bozukluk, İki Tür Epigenetik Tedavi , Epigenetik ve Mikro Besin Tedavisi (Metiyonin ve SAMe, Folik Asit, B3 Vitamini (Niasin),  Diğer Mikrobesinler) Epigenetik Hastalıkların tanımlanması (Otizm, Şizoafektif Bozukluk, Paranoid Şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu (ASKB), Anoreksiya, Parafililer ) Kuşaklararası Epigenetik Aktarım, Doğa, Besin, Epigenetik

5. BÖLÜM:ŞİZOFRENİ

Giriş, Şizofreninin Kısa Tarihi, Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni Teorileri, (Dopamin Teorisi, Glutamat Teorisi, Oksidadif Stres Teorisi, Epigenetik Teori) Şizofreninin Biyokimyasal Sınıflandırılması, Ayırıcı Tanı Faktörleri, (İlk Zihinsel Bozulma Sırasında Ortaya Çıkan Belirtiler, Psikiyatrik İlaçlara Yanıt, Aile Öyküsü, Baskın Halüsinasyonlar ve Sanrılar, Psikiyatrik İlaç Sorunları, İyileşme Zaman Çizelgesi), Şizofreninin Yüksek Metilasyon Biyotürü, Şizofreninin Pirol Bozukluğu Biyotürü,  Pirolik Şizofreni, Yüksek Metilasyon ve Aşırı Bakır Birikimi, Düşük Metilasyon ve Pirol Bozukluğu, Vaka Örnekleri,  Düşük İnsidanslı Biyotürler  (Gluten İntoleransı, Tiroit Yetmezliği, Polidipsi, Homosistinüri, İlaç Kaynaklı Şizofreni, Porfiriler), Walsh’un Şizofreni Teorisi      

6.BÖLÜM:DEPRESYON

Giriş, Tarihi Perspektif, Depresyonun Biyokimyasal Sınıflandırması, (Düşük Metilasyonlu Depresyon, Folat Eksikliği Depresyon, Hiperkupremik Depresyon, Pirolik Depresyon, Toksik Yük Depresyonu) Ana Akım Tıp ve Depresyon Biyotürleri

7. BÖLÜM:OTİZM

Giriş, Genetik, Epigenetik ve Çevre, Otizm başlangıcı, Otizmin Karanlık Çağı – 1945’ten 1975’e,  Otizm Semptomları ve Özellikleri, Farklılık Gösteren Tanılar, Otistik Regresyon Vakası, Beyin Yapısı ile İlgili Bulgular, Otizm’de Sık Görülen Sağlık Problemleri, Aileler Neler Yapabilir?, Risperdal ve Beynin Küçülmesi, Otizm Aileleri İçin Bir Uyarı, Nihai Savaş Alanı – Beyin, Geçmişten bir ipucu – Thalidomid bebekleri, Hepsini birleştirirsek: Otizmin epigenetik modeli, WALSH'un Otizm Tedavi Modeli, Otizm Sonrası ve Tedavi Olanakları

8. BÖLÜM:DAVRANIŞ BOZUKLUK VE DEHB

Giriş, Hapishaneden Alınan Dersler,  Kardeş deneyiİ Alan testi, Dr. Carl Pfeiffer ile işbirliği, Davranışsal Bozukluklar ve DEHB’nin Biyokimyası, Mikro Besin Tedavisinin Sonuçları, 2004 yılı çalışmalarımızın Sonuçları, Tedavinin etkililik sonuçları, Mikro Besin Tedavisi Zaman Dilimleri, Okullarda ateşli silahla vurma vakalarını önlemek için bir öneri, Epigenetik ve Suçluluğu Engelleme

9. BÖLÜM:ALZHEIMER  HASTALIĞI

Giriş,  Genetiğin rolü, Risk faktörleri, Alzheimer Hastalığı teorileri (Kolinerjik teori, Amiloid plak hipotezi, Tau hipotezi, inflamasyon, Oksidatif Stres Teorileri, Metal metabolizma teorileri), Gelişmiş Foton Kaynak Ölçümleri, Metallotionein (MT) vakası

10. BÖLÜM:KLİNİK SÜREÇ

Giriş, Laboratuvar testleri (Tam kan histamin testi, Plasma çinkosu, Serum Bakırı, İdrar pirolleri, Serum Seruloplazmini, Tiroid paneli, Karaciğer enzimler) Nörotransmitterleri düşünün!, Tedavi sonrası, Tedaviye Uyum, Muhalif ve Karşı Koyan Hastalar, Psikotik Hastalarla Doğrudan Etkileşim, Concerta, Adderall veya Ritalin alan hastalar, Madde Bağımlılığı, Beslenme Tedavisinin Yan Etkileri , Dozaj ve Kişinin Ağırlık İlişkisi, Emilim Bozukluğu Olanlar İçin Doz, Stres dozu, Mikrobesin Tedavi Etki Zamanları, Tedaviye Cevap Vermeyenler

REFERANSLAR

SÖZLÜK

EK BÖLÜM A-METİLASYON

EK BÖLÜM B-OKSİDATİF STRES

EK BÖLÜM C- METALLOTİONİN

EK D KLİNİK KAYNAKLAR

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR