AĞIR METALLER ve  AĞIR METAL DETOKSİFİKASYONU  (ŞELASYON)

Yediklerimiz ve içtiklerimizle, soluduğumuz hava ile, cildimize sürdüğümüz bakım ve kozmetik ürünlerle vücudumuza girerek zarar veren ve insan bedeninde bulunmaması gereken metallere Toksik  Metaller denir. Cıva, kurşun, kadmiyum, nikel, manganez, çinko, arsenik ve bakır, alüminyum, titan, nikel gibi metallerdir.

Toksik Metallerin Metabolizmaya ve Organlara Verdiği Zararlar:

Toksik Metaller;  beyin, kemik iliği, hormonal bezler , sinir hücrelerinin  miyelin tabakası gibi yağlı dokulara yerleşerek bu organlarda çeşitli sorunlara neden olurlar.

Beyinde biriken Toksik Metaller;  nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara neden olurlar: Demans, Parkinson,  migren,  insomnia, otizm, epilepsi, şizofreni,  bipolar bozukluk, hiperaktivite vb.gibi

Kemik İliğinde biriken Toksik Metaller; aneminin ve kan kanserinin en önemli nedenidir

Hormonal Bezlerde  Biriken Toksik Metaller; kısırlığın, düşük yapmanın, cinsiyet karmaşasının, cinsel sorunların, obesitenin, yeme bozukluklarının nedenidir.

Hemen hemen her hastalığın altında bir TOKSİK metal zehirlenmesinin yatabileceği düşünülmelidir.

 

TOKSİK  METAL DETOKSİFİKASYONU (ŞELASYON)

Endüstrinin giderek gelişmesi ve sanayi kuruluşlarının yaygınlaşmasıyla beraber gelen petro-kimyasal devrim, stres, yanlış beslenme, ilaçlar, vb. etkenler nedeniyle toksinler, insan metabolizmasının kendini temizleme sürecinden çok daha hızlı birikir ve organizma kendi kendini temizleyemez hale geliler.Ağır metallerin ve diğer toksinlerin atılımı için takviye edici gıdalar kullanılır. Choleralla, Sıvı Bentonit Kil, Curcubent  toksik metallerin atımında kullanılan besin takviyelerindendir.